“Најдобрата одлука што ја донесов беше да станам згрижувач”

Да се згрижи дете, значи да се прифати како свое

УНИЦЕФ Северна Македонија
Foster care
UNICEF/2023/Georgiev
28 Мај 2023