“Vendimi më i mirë që e kam ndërmarrë ishte të bëhesha kujdestar”

Të strehosh një fëmijë do të thotë ta pranosh atë si fëmijën tënd

UNICEF North Macedonia
Foster care
UNICEF/2023/Georgiev
28 Maj 2023