Kur u bëra kujdestare, solla gëzim në shtëpinë time

Rrëfimi e Emines dhe Tarkanit, të cilët kanë qenë kujdestarë për 15 vjet dhe kanë ndihmuar 18 fëmijë, që kanë ngelë pa kujdes prindëror

UNICEF North Macedonia
Foster care
UNICEF/2023
27 Maj 2023