Кога станав згрижувач, влеав радост во мојот дом

Приказната на Емине и Таркан, кои веќе 15 години се згрижувачи и помогнале на 18 деца кои биле оставени без родителска грижа

УНИЦЕФ Северна Македонија
Foster care
UNICEF/2023
27 Мај 2023