Fëmijët lulëzojnë vetëm nëse jetojnë në një mjedis familjar

Katër prindër kujdestarë ndajnë përvojën e tyre të përditshme

UNICEF North Macedonia
Foster care
UNICEF/2023
24 Maj 2023