Децата напредуваат само ако живеат во семејна средина

Четири згрижувачи ги споделуваат своите искуства

УНИЦЕФ Северна Македонија
Foster care
UNICEF/2023
24 Мај 2023