Një ekip për të drejtat e fëmijëve

Ky partneritet nën sloganin “Të gjithë në të njëjtin ekip për fëmijët” do t’i mbështesë iniciativat për mbrojtje të të drejtave të të gjithë fëmijëve në sport

National football team and children wearing blue t-shirts
UNICEF/North Macedonia/Ivanovski/2022