Еден тим за детските права

Заедничка кампања за Светскиот ден на детето на УНИЦЕФ и Фудбалска федерација на Македонија за унапредување на детските права

National football team and children wearing blue t-shirts
UNICEF/North Macedonia/Ivanovski/2022