30 vjet për çdo fëmijë

Këtë vit UNICEF shënon 30 vjet të punës në Maqedoninë e Veriut.

30 godini UNICEF
УНИЦЕФ/2023