30 години за секое дете и никогаш нема да запреме

30 години откако земјата ја потпиша Конвенцијата за правата на детето и ја воспостави соработката со УНИЦЕФ

30 godini UNICEF
УНИЦЕФ/2023