30 години за секое дете

Фото есеј што ја одбележува 30 годишнината откако Северна Македонија ја усвои Конвенцијата за правата на детето и стапи во соработка со УНИЦЕФ

УНИЦЕФ Северна Македонија
30 godini UNICEF
УНИЦЕФ/2023
21 Септември 2023