30 vjet për çdo fëmijë

Një ese fotografik për shënimin e 30 vjetorit të ratifikimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve nga Maqedonia e Veriut dhe zyrtarizimin e bashkëpunimit me UNICEF-in.

UNICEF Maqedonia e Veriut
30 years
UNICEF/2023
21 Shtator 2023