13 Tetor 2021

Mendimi juaj është me rëndësi!

Të rinjtë duan të dëgjohet zëri i tyre për çështjet që kanë të bëjnë me ta. Ata duan të shohin ndryshime, tani, andaj të rinjtë duan të përfshihen në proceset vendimmarrëse, që ndikojnë në të ardhmen e tyre. UReport paraqet një mundësi për t’u dëgjuar.  , Çka është U-Report?, U-Report është një mekanizëm për dërgim porosish, i cili i fuqizon të rinjtë të flasin për çështje që kanë rëndësi për ta, siç janë arsimi cilësor, shëndeti mendor dhe mjedisi. U-Report është i pranishëm në 85 vende në të gjithë botën, me më shumë se 15.000.000 U- Raportues, të angazhuar përmes platformës në procese të rëndësishme vendimmarrëse,…, Si funksionon?, Kur të rinjtë regjistrohen në këtë platformë (vegël), ata bëhen U-Raportues dhe kanë mundësinë të përgjigjen në sondazhe, të marrin informacione të dobishëm, të raportojnë çështje dhe t’i mbështesin të drejtat e fëmijëve. Të dhënat dhe njohuritë ndahen me bashkësitë dhe lidhen me hartuesit e politikave që marrin vendime që i prekin të rinjtë.…, Si mund të bëhem U-Reporter?, Është e lehtë! Ndiqni hapat e mëposhtme: 📲  Kërkojeni U-Report MK drejtpërsëdrejti në aplikacionin tuaj në Viber ose klikoni këtu . 😎 Regjistrohuni duke u përgjigjur në disa pyetjeve të shkurtra për veten tuaj - gjuhën tuaj të preferuar, moshën, gjininë dhe rajonin nga vini. 👏 Ashtu pra! Pasi të regjistroheni, bëheni një U-Reporter dhe do të…, Si veprojmë?, Të dhënat dhe opinionet e mbledhura në U-Report MK përdoren për ta formësuar projektimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave, strategjive, ndërhyrjeve, shërbimeve dhe përmbajtjes së përqendruar te të rinjtë dhe adoleshentët. U-Report MK është një mjet që përdoret për t’i angazhuar të rinjtë në përgjigjet ndaj krizës, duke përfshirë përgjigjen…, Bëhu zëri i rinisë. Bashkëngjitu U-Report MK!, View this post on Instagram A post shared by UNICEF MK (@unicefmk)   View this post on Instagram A post shared by UNICEF MK (@unicefmk)   View this post on Instagram A post shared by UNICEF MK (@unicefmk)   View this post on Instagram A post shared by UNICEF MK (@unicefmk)   View this post on Instagram A post shared by UNICEF MK (@unicefmk)   View…