28 Nëntor 2023

Dita Botërore e Fëmijëve 2023 - Fëmijët e marrin përsipër Kuvendin

Dita Botërore e Fëmijëve është dita globale e veprimit të UNICEF-it për fëmijët dhe nga fëmijët, e cila zhvillohet çdo vit më 20 nëntor me rastin e përvjetorit të miratimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve. Me rastin e 30 vjetorit që kur Maqedonia e Veriut ratifikoi Konventën për të Drejtat e Fëmijës,UNICEF-i dhe Kuvendi i Maqedonisë së…, Konkluzionet e seancës së Kuvendit 'Fëmijët marrin Kuvendin', Fëmijët dhe të rinjtë morën përsipër diskutimin hapës të seancës së Kuvendit për tre tema që ata i kanë identifikuar si prioritet. Temat përfshinin cilësinë e arsimit, situatën me shëndetin mendor të fëmijëve dhe të rinjve dhe pjesëmarrjen në vendimmarrje që ndikojnë në jetën e fëmijëve. Mësoni më shumë për përfundimet që fëmijët paraqitën dhe…, Konkluzionet për pikën 1: Informacione për gjendjen në arsim, Ne fëmijët deputetë mendojmë se nevojitet rritje e mbështetjes financiare për arsimin. Kjo përfshin investimin në infrastrukturë, trajnimin e mësuesve dhe ofrimin e mjeteve moderne mësimore. Ne fëmijët deputetë mendojmë se duhet të përshtatet sistemi arsimor për t’i mbështetur stilet dhe nevojat e ndryshme të mësimit të nxënësve, si dhe të…, Konkluzionet për pikën 2: Informacione mbi gjendjen e shëndetit mendor te fëmijët dhe të rinjtë, Ne fëmijët deputetë mendojmë se nevojitet promovim dhe informimi më i madh i vetë prindërve brenda shkollave (fushata, emisione, etj. që do të fokusohen në rritjen e ndërgjegjësimit social). Ne fëmijët deputetë mendojmë se nevojitet avancim pedagogjik i mësuesve dhe angazhimi i më shumë ekspertëve në secilën shkollë për ta tejkaluar problemin e…, Konkluzionet për pikën 3: Informacion mbi pjesëmarrjen e të rinjve në hartimin e politikave, Ne fëmijët deputetë vlerësojmë se nevojitet ndryshimi i Ligjit për pjesëmarrjen e të rinjve dhe politikat rinore, me të cilin çdo institucion arsimor do të detyrohet t’ua prezantojë të gjitha mënyrat e organizimit rinor nxënësve të shkollave të mesme dhe fillore që nga klasa e nëntë, në mënyrë që ata të njoftohen se si të bëhen qytetarë aktivë.…, Foto Galeria, World Children's Day 2023 - Kids Takeover the Assembly MK_WCD_KidsTakeover_Assembly_2023 UNICEF/North Macedonia/Georgiev/2023 World Children's Day 2023 - Kids Takeover the Assembly MK_WCD_KidsTakeover_Assembly_2023 UNICEF/North Macedonia/Georgiev/2023 World Children's Day 2023 - Kids Takeover the Assembly MK_WCD_KidsTakeover_Assembly_2023 UNICEF/…, Takeover of the role of UNICEF Representative, Social media highlights,        
12 Dhjetor 2022

Një ekip për të drejtat e fëmijëve

UNICEF dhe Federata Maqedonase e Futbollit e shpalosën partneritetin e ri në vigjilje të Ditës Botërore të Fëmijëve, për ta promovuar rëndësinë e përfshirjes, mosdiskriminimit dhe barazisë së fëmijëve dhe të rinjve në të gjitha aspektet e jetës, përfshirë edhe sportin dhe lojën. Këtë vit, Dita Botërore e Fëmijëve do të shënohet në të njëjtën ditë…, Fëmijët parashtrojnë pyetje të rëndësishme, së bashku me futbollistët., Biseda mes fëmijëve dhe futbollistëve rreth temave si mundësitë e barabarta, edukimi, shëndeti mendor dhe mjedisi i shëndetshëm. Display caption Hide Caption Display caption Hide Caption Display caption Hide Caption Display caption Hide Caption, Në ndeshjet miqësore të futbollit në Shkup, fëmijët shpalosën një mesazh për një shoqëri më të drejtë dhe më gjithëpërfshirëse, Si pjesë e partneritetit ndërmjet UNICEF-it dhe Federatës së Futbollit të Maqedonisë, në ndeshjen miqësore të futbollit ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Finlandës (17 nëntor) dhe Maqedonisë së Veriut dhe Azerbajxhanit (20 nëntor), fëmijët që i shoqërojnë futbollistët do të veshin bluza me rastin e Ditës Botërore të Fëmijëve me një mesazh për një…, Fëmijët e marrin përsipër fushën e sportit të ndeshjes miqësore të futbollit, duke bërë thirrje që të gjithë të mblidhen për të drejtat e fëmijëve, Me rastin e shënimit të Ditës Botërore të Fëmijëve, UNICEF dhe Federata e Futbollit të Maqedonisë e organizuan ndeshjen miqësore të futbollit “Fëmijët e marrën përsipër fushën e sportit”. Në këtë ndeshje luajtën fëmijët, lojtarët profesionistë nga ekipi i Përfaqësueses së futbollit, lojtarëve nga Olimpiada speciale dhe zyrtarëve të lartë., Na ndiqni në rrjetet sociale,