УНИЦЕФ повикува на итни активности за поддршка на менталното здравје на децата во училиштата

11 Мај 2023
school environment
UNICEF/2023

Скопје, 10 мај 2023 год. Со загриженост поради веста за сè поголем број деца кои чувствуваат анксиозност и страв, УНИЦЕФ, заедно со претставници од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, денеска се сретнаа со тим од професионалци и експерти за ментално здравје за да разговараат за итни активности коишто ќе обезбедат дополнителна поддршка на децата во последните шест недели од оваа учебна година.

Според истражувањата на УНИЦЕФ, има сè поголем број деца кои чувствуваат анксиозност.  Професионалците и експертите присутни на состанокот потврдија дека анксиозноста и стресот кај децата се зголемени, особено по неодамнешниот бран закани со бомби во училиштата во земјата и откако беа изложени на вести за трагичниот настан во училиштето во соседна Србија.

На состанокот се постигна согласност дека е потребно вклучување на целото општество за да се овозможи училиштето да остане безбедно место за сите деца и за да се обезбеди советување и поддршка на децата во сите услови, нагласувајќи дека е неопходно во следните недели да се преземат итни дејствија.

Според УНИЦЕФ, потребите за поддршка на менталното здравје на децата и младите не смеат да се игнорираат. Потребна е дополнителна и итна поддршка на менталното здравје на децата и младите во училиштата. За оваа цел, УНИЦЕФ ги повикува раководствата на училиштата да се погрижат стручните соработници, односно психолозите, педагозите, специјалните едукатори и другите да бидат целосно посветени во обезбедување поддршка за децата и колегите во последните шест недели од учебната година.  

Дополнително, кога се работи за прашања кои ги засегаат децата, најдобриот интерес на сите деца мора да биде во фокус на секоја одлука донесена од страна на заедницата и Владата. Меѓу другото, одговорноста за идентификување и поддршка на децата кои се соочуваат со проблеми со менталното здравје мора да остане во доменот на работа на стручниот кадар и товарот за идентификување и пријавување проблеми не треба да падне врз децата.

УНИЦЕФ, исто така, ги повикува јавноста и медиумите да промовираат превенција и ресторативен пристап во справување со прашања поврзани со насилство меѓу деца, наместо казнени мерки и политики, но и да се воздржат од користење терминологија која поттикнува стигматизација кога станува збор за деца. За спречување на сите форми на насилство и справување со предизвиците поврзани со менталното здравје, потребно е вклучување на целото општество и користење на пристап кој се фокусира на превенција, градење отпорност, промовирање добросостојба и обезбедување специјализирана поддршка тогаш кога е потребна. Ова вклучува родителите да имаат пристап до програми за родителство; училиштата да овозможат безбедна и поттикнувачка средина за учење и децата да имаат пристап до услуги и поддршка за ментално здравје; а посебни услуги да бидат достапни за сите деца на кои им е потребна специјализирана поддршка.

УНИЦЕФ е подготвен да ја поддржи Владата на Северна Македонија и сите други релевантни партнери во нивните напори за справување со сите форми на насилство и предизвици со менталното здравје со кои се соочуваат децата и младите.

Контакти за медиуми

Сузи Папас Чаповска
Тел: (02) 3231-244
Е- пошта: spappas@unicef.org
Ирина Ивановска
Тел: (02) 3231-172
Е- пошта: iivanovska@unicef.org

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ ги промовира правата и добросостојбата на сите деца, во сé што работиме. Заедно со нашите партнери, работиме во 190 земји и територии за да ја спроведеме таа заложба во практична акција за доброто на сите деца, секаде, фокусирајќи се особено на најралнивите и најмаргинализирани деца.

За повеќе информации за УНИЦЕФ и нашата работа за децата, посетете ја www.unicef.mk.

Следете го УНИЦЕФ на TwitterFacebookInstagram и YouTube.