Le të mos luajmë me shëndetin tonë!

Së bashku të mbrojtur - vaksinat funksionojnë

Campaign creative visual - Vaccines work
UNICEF/North Macedonia/2023