Да не си играме со здравјето!

Заштитени заедно - вакцините делуваат

Campaign creative visual - Vaccines work
UNICEF/North Macedonia/2023