Заштитени заедно – редовните вакцини за деца делуваат

Редовните вакцини за деца се докажани како безбедни и ефективни и секоја година спасуваат 2 до 3 милиони деца од смртоносни болести, на глобално ниво.

Заштитени заедно
UNICEF/2023