Да ги заштитиме децата

Некои работи се надвор од наша контрола. Но, со редовна вакцинација можеме да ги заштитиме децата од заразни болести.

Креатива - дете во сини шпикозни стои под стаклено ѕвоно
UNICEF/North Macedonia/2022