Vaksinat e rregullta për fëmijët - Pyetjet më të shpeshta

Përgjigjet e pyetjeve më të shpeshta për imunizimin rutinë

UNICEF
Baby looking at the camera while the pediatrician is doing a regular check up before vaccination
UNICEF/2022/Georgiev