२-४ वर्षका बालबालिका

२ देखि ४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका अभिभावककाले जान्नै पर्ने कुरा

grandfather holding his child