ภารกิจของยูนิเซฟ

เราทำอะไรเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่เด็กทุกคนในประเทศไทย

UNICEF staff is standing with a group of hilltribe children