Tahirin-kevitra

Mifototra amin'ny porofo sy asa fikarohana entitra avokoa ny asa tanterahin'ny UNICEF

Un garcon participe au cours de dessin a l'Ecole Primaire publique (EPP) Mahamasina