Handray anjara

'Ndao hifanome tanana hitondra vokatra tsara azo tsapain-tanana amin'ny fiainan'ny ankizy eto MAdagasikara sy manerana izao tontolo izao

UNICEF/UN0298786/Ramasomanana