Ny asanay

Mifofotra ho an'ny zon'ny ankizy, isan'andro, na aiza na aiza eto Madagasikara.

Des personnels de l'UNICEF discutent pres d'une tente d'urgence