Fanabeazana

Ny UNICEF dia mandray andraikitra mba hahazoan’ny ankizy rehetra tsy ankanavaka fahalalana sy fahaiza-manao, mba hahafahan’izy ireo mivelatra

Une classe d'enfants dans une école primaire publique (EPP)  à  Ampandrianakilandy
UNICEF Madagascar/2014/Ramasomanana