Fiarovana ny ankizy

Ny UNICEF dia miasa mba ho lehibe ao anaty tontolo voaaro amin'ny herisetra sy ny fanararaotana ny ankizy tsirairay

Miaro ny zaza
UNICEF/UN0484791/Ramasomanana