Fiatrehana sy fiomanana amin’ny loza

Ny UNICEF dia miasa mba ho afaka hiaina am-pilaminana ny ankizy tsirairay ary afaka hiarina raha sanatria iharan’ny loza voajanahary na loza vokatry ny nataon'olombelona.

Kere any atsimo
UNICEF/UN0496556/Andrianantenaina