Tatitra momba ny toe-javatra mikasika ny valan'aretina coronavirus eto Madagasikara

Manasa tànana
UNICEF/UNI261160/Confalone

Mahakasika

Ireo tatitra momba ny toe-javatra mikasika ny valan'aretina COVID19 dia hahafahana manaraka ny fivoaran'ny toe-draharaha eto Madagasikara ary mahafantatra ny hetsika tanterahan’ny UNICEF sy ny rafitra iray manontolo ao anatin’ny Firenena Mikambana, eo amin’ny sehatra iasana maromaro, entina miatrika ny COVID19.

Tatitra maromaro momba ny toe-javatra maro mikasika ny valan'aretina COVID19 no azo alaina eto amin’ity pejy ity.