Rano, fanadiovana sy fidiovana (WASH)

Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fivelomana sy fivoaran'ny ankizy ny rano madio, trano fidiovana ary fomba tsara fidiovana

Des enfants se lavent les mains dans une cuvette remplie d'eau
UNICEF Madagascar/2014/Ramasomanana