Rano, fanadiovana sy fidiovana (WASH)

Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fivelomana sy fivoaran'ny ankizy ny rano madio, trano fidiovana ary fomba tsara fidiovana

Misasa tanana any an-tsekoly
UNICEF/UN0494347/Andrianandrasana