Fahombiazan'ny tetikasa fanatsarana ny fanjarian-tsakafo ao amin'ny Faritra Amoron'i Mania vokatry ny fomba fiasa mahasahana sehatra maro: fiaraha-miasa mahomby eo amin'ny FAO, UNICEF ary ny PAM

09 Aogositra 2023
Projet IFNA
UNICEF Madagascar/2023/Ramasomanana

Ambositra, 9 aogositra 2023 – Nikatona tamin’ny fomba ofisialy androany tao Ambositra ny tetikasa fanatsarana ny fanjarian-tsakafo tamin’ny alàlan’ny fomba fiasa mahasahana sehatra maro tao amin’ny Faritra Amoron’i Mania (IFNA) ary nahitam-pahombiazana izany. Ity tetikasa miantefa amin’ny sehatra maro ity, izay niatomboka tamin'ny taona 2021, ary nahazo famatsiam-bola avy amin'ny Governemanta Japana mitentina 1,418 tapitrisa dolara ka notanterahan’ny FAO (Sampan-draharaha iraisam-pirenena momba ny Sakafo sy ny fambolena), ny UNICEF (Sampan-draharahan’ny Firenena Mikambana ho an'ny Ankizy) ary ny PAM (Fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana momba ny Sakafo), dia nanohana ireo tokantrano ahitana zaza latsaky ny 2 taona sy ankizy mianatra ao amin’ireo kaominina iasana: Fahizay sy Tsarasaotra.

Ireo sampan-draharaha telo ireo dia nandray anjara tamin'ny fanatsarana ny fanjarian-tsakafo tamin'ny alàlan'ny fomba fiasa mahasahana sehatra maro, miaraka amin'ny fidirana an-tsehatra mifameno

 

Ny FAO dia nifantoka tamin'ny fambolena mifandraika amin’ny sakafo ara-pahasalamana izay miantoka ny fahasamihafana ara-tsakafo amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo vokatra manana lanja ara-tsakafo avo lenta, toy ny ovy mamy misy hodiny miloko vonimboasary izay be vitamina A sy tsaramaso cal 98 manankarena vy sy zinc. Ankoatra izay dia nanentana ny tokantrano mandray anjara amin’ny tetikasa ihany koa ny FAO mba hihinan’izy ireo vokatra hafa, sakafo misy otrikaina hafa ilain’ny vatana. Izany no antony nanaovana ny hetsika fiompiana (fiompiana akoho amam-borona sy fiompiana bitro) mba ahafahan’ny mpandray anjara miompy sy mihinana ny akoho amam-borona sy ny bitro izay loharanona proteina. Torak’izany koa ny fiompiana trondro izay nahafahan’ireo tokantrano nandray anjara nanana karpa sy tilapia. Nampianarina ihany koa ny fomba fambolena maharitra sy ny teknikam-pambolena nohatsaraina toy ny fambolena manara-penitra entina miatrika ny fiovaovaovan’ny toetr’andro (fihodinan'ny voly, fanondrahana mitsitsy rano, fampivadiana voly, sns.). Ny fifandraisana napetraka miaraka amin'ny toerana fanomezan-tsakafo any an-tsekoly dia nahafahana namorona tsenam-barotra maharitra ho an'ny mpamokatra. Notanterahina teny anivon’ny fiaraha-monina ny fanofanana mikasika ny fanabeazana ara-tsakafo sy ny fampisehoana resaka sakafo, ho fanentanana ny isan-tokantrano mahakasika ny fihinanana ny vokatra azony, mba hisian’ny sakafo isan-karazany, voalanjalanja ary ara-pahasalamana.

Ny UNICEF, miaraka amin'ny ONG SAHI, dia nanangana tetikasa hanatsarana ny famatsiana rano fisotro, ny fanadiovana ary ny fanentanana mikasika ny fidiovana mba hiarovana ny tontolo iainana ara-pahasalamana sy hampihenana ny loza ateraky ny aretina azo avy amin'ny fisotroana rano tsy azo antoka sy ireo fomba fanao mifandraika amin’ny fanadiovana sy fidiovana.

• Ny fiantraikan'ireo asa mikasika ny sehatra Wash :

1.   Maherin'ny 5.000 ny olona (5.310 ny fitambarany) avy amin'ny kaominina ambanivohitr'i Fahizay no nahazo tombontsoa tamin'ny asa mikasika ny sehatra WASH

2.   Io kaominina ambanivohitra io dia afaka tanteraka amin’ny fangerena ankalamanjana

3.   Fanatsarana ny fomba fanasan-tànana amin'ny savony na lavenona

• Fanatsarana ny fomba fanao amin'ny lafiny fidiovana :

1. Maherin'ny 80%-n'ny tokantrano no namolavola fahaiza-manao hitandroana ny kalitaon'ny rano fisotro

2. Nitombo be ny fampiasana fitaovana fitaterana rano madio sy mihidy (80%+)

• Dingana manaraka amin'ny famatsian-drano:

1. Hanohana hatrany ny kaominina ambanivohitr’i Fahizay ny UNICEF.

2. Fanamboarana rafitra famatsian-drano fisotro ho an'ny olona maherin’ny 4.000

 

3. Fampiasana rafi-drano ho an'ny fanondrahana mitsitaitaika ny tanim-pambolena

4. Fampiroboroboana ny fampiasana rano ho an’ny sehatra maro

 

Nitondra ny anjara birikiny tamin’ny fanatsarana ny kalitaon’ny sakafo any an-tsekoly sy ny sakafon’ny mpianatra eny amin’ny sekolim-panjakana miisa enina ao amin’ny Kaominina Fahizay ny PAM tamin’ny alàlan’ny fampidirana vary be otrikaina any anatin’ny sakafo an-tsekoly.

Ny rafitra fandefasana vola, ankoatry ny fizarana sakafo fototra dia nahafahan'ireo sekoly ihany koa nahazo sakafo teo an-toerana (anisan'izany ny ovy mamy), ka mampiroborobo ny fahasamihafan'ny sakafo sy ny kalitaon'ny sakafon’ny mpianatra.

Niteraka fiantraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonina ilay tetikasa:

Ny fampihenana ny anemia amin'ny vehivavy bevohoka, ny vehivavy mampinono ary ny ankizy 6 ka hatramin'ny 59 volana noho ny fampidirana tsaramaso cal 98 manan-karena vy sy zinc ;

Ny fampihenana ny tsy fanjarian-tsakafo eo amin’ny ankizy amin’ny alàlan’ny fampidirana vomanga misy hodiny miloko volom-boasary be vitamina A. Nihena ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo ary niha-nalefaka ny tsy fahampian’ny kasinga mahavelona. Nanatsara ny fisakafoanan’ny tokantrano sy ireo mpianatra mpisitraka ny programa famatsiana sakafo eny an-tsekoly ihany koa ity karazana ovy mamy ity, noho ny fisiany mandritra ny taona.

• Fahasamihafana ara-tsakafo: Noho izany fandraisana an-tanana izany dia tokantrano miisa 600 no nahazo sakafo isan-karazany, izany hoe nihinana vondron-tsakafo be otrikaina 4 mahery. Izany dia mampiseho taham-pahombiazana 100.66%.

• Fahazoana fotodrafitrasa fidiovana sy fanasan-tanana: Nitombo hatramin’ny 4% ka hatramin’ny 36%-n’ny isan-jaton’ny tokantrano no manana fitaovana fanasan-tanana misy savony na lavenona any Fahizay sy Tsarasaotra. Ny fotoana telo mahazatra indrindra hanasana tànana dia aorian’ny fanaovana maloto na fangerena, mialohan’ny sakafo, ary aorian’ny asa.

• Fiakaran’ny tahan’ny fidiran’ny ankizy an-tsekoly: miisa 1019 ny ankizy 6 ka hatramin’ny 12 taona any amin’ny faritra iasana (Fahizay) no nahazo sakafo mahavelona tany an-tsekoly, ​​ka nihoatra ny isan’ny ankizy 1000 novinavinaina tamin’ny fanombohan’ny tetikasa izy io, izany hoe nahitana taham-panatanterahana ny asa 101,9%.

Fahavitan-tena ara-toekarena ho an'ny vehivavy, izay lasa mpilalao fototra amin'ny asa fampidiram-bola ao an-tokantrano.

 

Ny famakafakana "Fill the Nutrient Gap" notontosain'ny PAM dia nampiseho fa ny vidin'ny sakafo mahavelona dia avo 2,7 heny noho ny sakafo tsy mitondra afa-tsy angovo, ary ny vehivavy mampinono sy ny zazavavy tanora dia maneho mihoatra ny antsasaky ny vidin'ny sakafo mahavelona ho an'ny tokantrano iray. Tokony hodinihina ny momba ireo hetsika manokana, toy ny famenoana sy ny fampiroboroboana ireo sakafo manana sanda ara-tsakafo ambony eo amin'ny vehivavy sy ny zatovovavy, mba hampihenana ireo faharefoana ireo. Ny fivoaran'ny tondro isaky ny sehatra dia mitarika fivoarana tsara amin'ny lafiny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ao amin'ny faritra.

Niara-nidinika ny dingana manaraka hiantohana ny faharetan’ireo hetsika mahasoa ireo ny manam-pahefana eo an-toerana sy eto amin’ny firenena, ary koa ny solontenan’ny FAO, ny UNICEF ary ny PAM. Ny fahombiazan'ity tetikasa ity ao amin'ny Faritra Amoron'i Mania dia ohatra iray manentana ny amin'ny zavatra azo tanterahina rehefa miara-miasa ny masoivohon'ny Firenena Mikambana maromaro mba hamaliana ny filàn'ny vondrom-piarahamonina isan-karazany, amin'ny alàlan'ny fandraisan'anjaran'ny sehatra maro.

Ho fanampin'ireo hetsika nokasaina ao anatin’ny tetikasa IFNA dia novolavolaina ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo hetsika hafa izay efa natomboka any amin'ny faritra. Anisan’izany ny tetikasa tohanan’ny JICA toy ny PASAN, PAPRIZ, TAFITA, sy ireo mpiara-miombon’antoka hafa amin’ny fampandrosoana.

Cérémonie IFNA
UNICEF Madagascar/2023/Ramasomanana
Point de presse IFNA
UNICEF Madagascar/2023/Ramasomanana
Visite de stand
UNICEF Madagascar/2023/Ramasomanana

Fifandraisana

Timothy James Irwin
Tompon'andraikitry ny serasera
UNICEF Madagascar

A propos d'UNICEF

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. 

Suivez l’UNICEF sur TwitterFacebook et Instagram