Politika sosialy

Ho an'ny ankizy tsirairay, fahafahana ara-drariny eo amin'ny fiainana

Enfants dans le Sud Est de Madagascar
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy