Fanombanana ny fiantraikan'ny fandaharanasan'ny UNICEF Let Us Learn, fanohanana ara-bola fanampiny eto Madagasikara

Education dans le programme Let Us Learn
UNICEF/UN0541520/Ramasomanana

Mahakasika

Ny tohana ara-bola fanampiny LUL dia ampahany amin’ny fandaharan’asa LUL lehibe kokoa izay mizara fitaovana fianarana ihany koa ary manohana fandaharan’asa fanabeazana fanarenana mitondra ny anarana hoe Kilasy fanarenana (CRAN). Ity fanombanana ity, kosa anefa, dia mifantoka amin’ny singa mahakasika ny tohana ara-bola fanampiny ao anatin’ilay fandaharan’asa. Ny fandaharan’asa TMDH sy LUL dia nanomboka tamin’ny Oktobra 2016 ary nitohy nandritra ny taom-pianarana 2016– 2017, 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020, ary 2020–2021. Nifarana tamin’ny volana aogositra 2021 ny fanampiana ara-bola fanampiny LUL, ka tokantrano 7 945 no nisitraka izany hatramin’ny Febroary 2021. Ny paikady famaranana fandaharan’asa dia ahitana fizarana kojakoja momba ny fambolena ho an’ny fahavitantena ara-tsakafo ho an’ireo izay misitraka ilay tetik’asa, ary koa fiofanana mikasika ny teknika fambolena nohatsaraina ho an’ny tanora. Ny UNICEF no nampanantontosa ity fanombanana ny tohana ara-bola fanampiny LUL ity. Hisy ny fanombanana mitokana mahakasika ny TMDH izay ho tanterahana’ny Banky iraisam-pirenena.