Ireo zava-tsarotra sy zava-tsoa mety hiainan’ireo ankizy eto Madagasikara

Fantaro ireo sehatra iasan’ny UNICEF eto Madagasikara

Defis et opportunites des enfants à Madagascar
UNICEF Madagascar/2014/Ramasomanana

Lafiny mampahatanjaka

Zava-misy sy tarehimarika manan-danja vitsivitsy momba ny toe-javatra iainan'ny ankizy

 • Sakafo ara-pahasalamana: ankizy iray amin'ny roa no tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo maharitra
 • Rano, fanadiovana sy fidiovana: olona 1 amin'ny 3 mipetraka any ambanivohitra ihany no mahazo loharano nohavaozina
 • Fahasalamana: Ny fahafatesan’ny zaza vao teraka dia 42%n'ny  fahafatesana eo amin’ny zaza latsaky ny 5 taona
 • Fanabeazana: Iray amin'ny ankizy telo ihany no hahavita ny fianarana ambaratonga voalohany
 • Fiarovana ny zaza: Saika ankizivavy iray amin'ny roa anelanelan’ny  20-24 taona no nilaza fa nanambady talohan'ny faha-18 taonany
 • Politika ara-tsosialy sy fiahiana ara-tsosialy: Olona sivy amin'ny folo no miaina ambanin'ny fetran’ny fahantrana eto amin’ny firenena

 

Ireo vokatra lehibe (2015-2019)

 • Fanamafisana ny rafi-pahasalamana amin'ny alàlan'ny tobim-pahasalamana fototra eny amin'ny faritra miisa 9, nahafahana nanatsara ny fahazoana ireo tolotra ara-pahasalamana ho an'ny olona 10 tapitrisa, nohon’ny fandaharan'asa PASSOBA-SANTE

 • Ny fitohizan'ny famatsiana vaksiny sy rojo mangatsiaka ilaina amin’ny fanaovam-bakisiny iadiana amin'ny aretina mpahazo ny zaza, ho fanohanana ny Minisiteran'ny fahasalamana; ka ankizy miisa 3.6 tapitrisa in-droa isan-taona no tratrarina amin’izany amin'ny alàlan'ny herinandron'ny Fahasalaman'ny reny sy ny zaza ary kendrena ihany koa ny famongorona ny polio eto Madagasikara.

 • Fanatsarana ny toe-pahasalamana ara-tsakafo ho an’ny 47%n'ireo zaza iharan'ny tsy fahampian-tsakafo maharitra, amin’ny alalàn’ny  fizarana vitamina A sy odikakana, fitiliana ho an'ny ankizy manodidina ny 3.6 tapitrisa ary fitsaboana ho an’ny zaza maherin'ny 50 000 voakasiky ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika.
 • Ireo fidirana an-tsehatra mikasika ny rano, fanadiovana sy fidiovana dia nahafahana nanome rano fisotro madio ho an'ny olona maherin'ny 570 000, amin'ny alàlan'ny fananganana paompin-drano iombonana, lava-drano sy fatsakana ary fanampiana amin’ny fanarenana ireo fantsona lehibe telo mpamatsy rano. Olona maherin'ny 2 545 000 no niala tamin’ny fanaovana maloto akalamanjana

 • Ny fanohanan'ny UNICEF eo amin'ny sehatry ny fanabeazana dia nahafahana nahazo vokatra maro; anisan’izany ny fametrahana ny Teti-pivoarana vaovao ho an’ny fanabeazana (2018-2022) – ny fanofanana mpampianatra miisa 43 000 ary ny fanomezana fitaovam-pampianarana ho an’ny sekoly miisa 10 000 – ny famerenana an-dakilasy zaza manodidina ny 100 000 mba hanenjehana ireo asa tsy vita – ny fanabeazana mandritra ny vanim-potoana hamehana, ka ankizy miisa 140 000 no hisitraka izany – ary ny fanofanana  mpianatra, vondrom-piarahamonina ary manampahefana misahana fanabeazana any amin'ny faritra 16, mikasika ny fampihenana ny mety ho loza mitatao

 

Défis et opportunites des enfants à Madagascar
Mpanoratra
UNICEF Madagascar
Daty famoahana
Fiteny
Frantsay, Anglisy

Alaivo ny tatitra

Sokafy ilay singa hahafahanao maka izay tatitra mahaliana anao (misy amin'ny teny frantsay sy teny anglisy)
(PDF, 12,38 MB) (PDF, 12,47 MB)