Tombanezaka mikasika ny fandraisan’ny tanora anjara ao anatin’ ny tetik’asa JRC sy OJM

Vanim-potoana 2016-2020

Les JRC de la Région Anosy
UNICEF/UN0484734/Ramasomanana

Lafiny mampahatanjaka

Tamin’ny 2018, i Madagasikara dia nahitana mponina 25.680.342, lehilahy 12.666.952, na 49.3% ary vehivavy 13.013.390, na 50.7% araka ny vokatra vonjimaika avy amin’ny RGPH 3 ao amin’ny INSTAT. Tanora dia tanora ny vahoaka Malagasy. 50% no latsaky ny 18 taona, 43% no latsaky ny 15 taona, 15% no latsaky ny 5 taona. Fanampin’izany, tanora (10-19 taona) no mandrafitra ny ampahefatry ny mponina Malagasy (MICS Madagasikara 2018). Azo atao araka izany ny manombana fa tanora eo amin’ny 6 tapitrisa eo no mety ho voakasik’ireo hetsika izay tohanan’ny UNICEF eto Madagasikara, izay miantehitra amin’ny haino aman-jery sy ny Teknolojian’ny Fampahalalam-baovao ary ny Fifandraisana (TIC) ho fampiroboroboana ny fanehoan-kevitry ny ankizy. Mampiroborobo ny fandraisan’anjaran’ny tanora amin’ny alàlan’ny Junior Reporters Club (JRC) sy ny One Minute Junior (OMJ) ny UNICEF Madagasikara. Ny hetsika voalohany dia ny hetsika Junior Reporters Club (JRC) izay nampiharina voalohany tamin’ny taona 2007. Ity hetsika ity dia miantoka fa aorian’ny fanazarantena amin’ny teknika famokarana onjam-peo sy ny lohahevitra laharam-pahamehana mikasika ny tanora, dia mamokatra fandaharana manokana ny tanora mba halefa any amin’ny onjam-peo mpiara-miasa (Madagate 2012). Ny hetsika faharoa dia ny One Minute Junior (OMJ), nampiharina nanomboka tamin’ny taona 2011 ary natao hamelana ny tanora haneho ny ahiahiny amin’ny alàlan’ny lahatsary fohy sy handray anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena mitovy lenta amin’izany ihany. Misy fitoviana ihany eo amin’ireo hetsika roa ireo. Mikendry ny tanora izy ireo ary manome fahafahana hampitombo fahaiza-manao. Na izany aza, manana mpijery miely manerantany kokoa ny fandaharan’asa OMJ, amin’ny alàlan’ny lanonana fifaninanana OneMinutesJr fanao isantaona. Tamin’ny 2019, nangataka ny hanaovana jery todika ireo hetsika ireo ny Solontenan’ny UNICEF. Eo anivon’ny UNICEF, ny sampana izay misahana ity Jery todika ity dia ny sampana Politika ara-tsosialy sy Fanombanana (PSE) izay miara-miasa amin’ny Sampana Fifandraisana ho an’ny Fampandrosoana (C4D), ary ny Haino aman-jery sy ny Fifandraisana Ivelany (MRE). Mbola araka ny TDR ihany, « Raha taona iray izay ho tetezamita mankany amin’ny tsingerin’asan’ny UNICEF manaraka eto Madagasikara ny taona 2020, dia misy olana sy fanontaniana mipetraka mifandraika amin’ny paikadin’ny haino aman-jery – tanora, ary indrindra fa mikasika ny tetik’asa JRC sy ireo hetsika OMJ ».

Mpanoratra
-
Daty famoahana
Fiteny
Anglisy, Frantsay, Malagasy