Fifanarahana iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy

Ny olona rehetra latsaky ny 18 taona dia misitraka ny zon'ny ankizy

Madagascar enfants 001
UNICEF Madagascar/2014/Ramasomanana

Lafiny mampahatanjaka

Ny Zo fototra ananan'ny ankizy

Zo hanana anarana sy firenena (FIZOZAZA and. 7, 8)

 

Zo ho salama (FIZOZAZA and. 3, 6, 24, 26, 27)

 

Zo hianatra (FIZOZAZA and. 28, 29)

 

Zo ho arovana (FIZOZAZA and. 19, 22, 32, 33, 34, 35, 39, 40)

 

Zo handray anjara (FIZOZAZA and. 12, 13, 14, 15, 17)
Convention relative aux droits de l'enfant
Mpanoratra
UNICEF Madagascar
Daty famoahana
Fiteny
Frantsay