Помощ при бедствия и хуманитарни кризи

Всички деца, независимо от тяхната националност, религия и етническа принадлежност, имат правото на живот и развитие в сигурна среда. Вижте как УНИЦЕФ подкрепя всички откъснати от домовете си деца в България

Две момичета бежанци сами на улицата, изглеждат угрижени
UNICEF Bulgaria/2017