Партньори

УНИЦЕФ работи с много партньори, за да защитава правата на децата в България и по света

Деца са седнали на кръгла маса и рисуват заедно в услуга, подкрепена от УНИЦЕФ.
UNICEF/Bulgaria/2016/Popov

ПАРТНЬОРСТВАТА: В СЪРЦЕТО НА НАШАТА РАБОТА

Партньорствата са в центъра на всичко, което УНИЦЕФ прави. Силата на партньорствата ни позволява да разширим обхвата си, като работим с широк кръг съмишленици, за да осъществим нашия универсален мандат за децата в съответствие с нашия Стратегически план. Работим с партньори, за да ускорим напредъка по 17 Цели на устойчивото развитие и заедно да формираме глобален дневен ред за децата, основаващ се на правата и със силен фокус върху най-уязвимите.

Докато правителството остава нашият главен партньор, работим и с междуправителствени организации, неправителствени организации; академичните среди; централните и местни власти, медиите и корпоративния сектор. Развиваме и изграждаме партньорства, за да постигнем по-широки цели за децата, да намалим неравенствата и да се справим с най-належащите нарушения на правата на децата по света и в България.

Работим в партньорство за всяко дете

Междуправителствени организации

Централна и местна власт

Неправителствени организации

Академични среди

Медии

Корпоративен сектор