За нас

УНИЦЕФ е Детският фонд на ООН, който работи в 190 държави и територии, за да отстоява правата на всяко дете. Вече 70 години УНИЦЕФ се стреми да подобри живота на децата и техните семейства.

Усмихнати деца позират с рисунки пред услуга, подкрепена от УНИЦЕФ
UNICEF Bulgaria/2016/Popov

Ние вярваме,че

„Всяко дете има право да живее, да просперира и да развие своя пълен потенциал – за един по-добър свят.”

УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволните дарения на физически лица, фирми, фондации и правителства. УНИЦЕФ се ръководи от Конвенцията за правата на детето, която е подписана и ратифицирана от почти всички държави-членки на ООН, за да установи правата на детето като постоянни етични принципи и международни стандарти. Ние си сътрудничим с всички страни и правителства; изграждаме стратегически партньорства с корпоративния сектор и медиите; сътрудничим с местните общности, организациите на гражданското общество и независимите институции, за да предоставим системна подкрепа на децата.

Светът се е променил, но нуждите на децата не са. Вижте как ангажиментът на УНИЦЕФ за децата остава толкова силен, както винаги, въпреки сложността на нашия свят.

Нашата мисия (на английски език)
Нашата история (на английски език)


 

Работим ден след ден в някои от най-трудните места в света, за да достигнем децата, които са най-застрашени и най-нуждаещи се. Постигането на резултати за всяко дете е движещата сила на УНИЦЕФ.


Вижте резултатите, които постигаме за децата


 


Работим в партньорство, за да постигнем промяна в живота на децата


УНИЦЕФ и Правителството на Република България продължават традиционно ползотворното си сътрудничество с нов програмен период 2018-2022 г., който подкрепя националните усилия за гарантиране, че всички деца и юноши в страната, включително тези в най-неравностойно положение, се ползват от правата си и развиват своя пълен потенциал в приобщаващо и закрилящо общество. Екипът на УНИЦЕФ в България работи за постигане на устойчиви резултати в следните програмни компонента:

  1. Ранно детско развитие 
  2. Система за публична грижа за деца и подкрепа за семействата 
  3. Превенция и реакция на насилието над деца 
  4. Достъп на децата до правосъдие 
  5. Образование 
  6. Юноши 
  7. Деца бежанци и мигранти 
  8. Мониторинг правата на детето 
  9. Комуникация и обществено застъпничество 
  10. Мобилизиране на ресурси 


УНИЦЕФ ще работи заедно с Правителството, държавните институции, партньорите от агенциите на ООН, медиите, частния сектор, академичните среди, организациите на гражданското общество, родителите, децата и юношите за реализиране на програмата.