Доклади и изследвания

Работата на УНИЦЕФ се основава на емпирични данни, стриктни изследвания и внимателен анализ