Ситуационен анализ за децата и жените в България

Анализ на данни и ключови проблеми, които засягат живота на децата в България

Деца позират за снимка с рисунки в ръка
UNICEF Bulgaria/2016/Popov

Акценти

Докладът съдържа преглед и анализ на данни, причинно-следствени връзки и ключови проблеми, които засягат живота на децата в България.

Анализът на ситуацията и факторите, влияещи върху реализацията на правата на децата, както и взаимоотношенията между тези фактори, идентифицираните нужди и пропуски,  заключенията и препоръките са основани на проучвания и изследвания, данни от националната статистика и международни статистически и изследователски организации, както и информация от административни източници и регистри и доклади.

Те дават възможност за анализ на ситуацията на децата и жените в страната, идентифициране на основните предизвикателства и възможности и разработването на препоръки за действия от страна на националните партньори.

Методологията на анализа включва преглед на официални статистически данни, ключово законодателство, стратегически документи и изследвания. Проведени са срещи и консултации с експерти от НСИ и основни партньори. Анализът включва и преглед на напредъка при изпълнение на основни препоръки в сферата на правата на децата. Където информацията позволява, анализът се фокусира върху уязвимите групи деца и семейства.

Корица на Ситуационния анализ на децата и жените в България

Author

УНИЦЕФ

Дата на публикуване

Езици

Български,
Английски

ISBN

978-619-7307-04-7

Сваляне на отчета

(PDF, 5,10 MB)