Гласовете на децата

Проучване на мнението на децата и младежите в България

Младежи танцуват на събитие на УНИЦЕФ
UNICEF Bulgaria/2015

Акценти

„Гласовете на децата“ е национално представително проучване, реализирано от изследователска агенция „Маркет линкс“ по задание на УНИЦЕФ България.

Неговата цел е да проучи нагласите на децата и младите хора в България по широк спектър от теми: щастливи ли са, как се чувстват в училище и вкъщи, в каква степен са интегрирани в съвременното общество, употребяват ли психоактивни вещества, чувстват ли се в безопасност, информирани ли са, знаят ли правата си, какво очакват от политиците, как виждат своето бъдеще.

Проучването „Гласовете на децата“ е представително за децата и младите хора на възраст 9-17 години.  

 

Корица на доклада "Гласовете на децата"
Автор
УНИЦЕФ
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски

Сваляне на отчета