Права на детето

С Конвенцията на ООН за правата на детето светът даде важно обещание - че ще направи всичко по силите и възможностите си, за да защити и утвърди правата на децата – да живеят, да растат, да учат, да бъдат чути и да развиват пълния си потенциал.

Деца позират усмихнати, скупчени зад оградата на спортна площадка.
UNICEF/Bulgaria/2016/Popov