Програма за сътрудничество в страната за периода 2018 - 2022 г.

УНИЦЕФ и правителството на Р България започнаха нова петгодишна програма за подобряване ситуацията на децата в страната

Деца гледат към обектива, седнали на улицата един до друг и прегърнати.
UNICEF Bulgaria/2014/Nikolay Milanov

Акценти

УНИЦЕФ и правителството на Република България започнаха нова програма за сътрудничество за периода 2018-2022 г., която да подкрепи националните усилия за гарантиране, че всички деца и юноши в страната, включително тези в най-неравностойно положение, се ползват от правата си и развиват своя пълен потенциал в приобщаващо и закрилящо общество.

Програмата включва четири компонента: 
(1) ранно детско развитие и система за публична грижа за деца; 
(2) приобщаващо предучилищно и училищно образование; 
(3) превенция на насилието, защита на жертвите и достъп до правосъдие за всички деца; и 
(4) партньорства за наблюдение, комуникация и насърчаване на правата на детето в България и по света.

Русо, синеоко момиченце е прегърнало плюшено мече
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски