Ранните моменти са от значение #ЗаВсякоДете

Най-новият доклад на УНИЦЕФ за ранното детско развитие

Бебе се смее, докато баща му го гъделичка по коремчето.
UNICEF Bulgaria/2018

Акценти

Кое е най-важното нещо, което притежават децата? Техният мозък. Въпреки това ние не полагаме толкова грижи за мозъка на детето, колкото за тялото му, особено в ранното детство, когато това, което правим – или не правим – оказва голямо влияние върху бъдещето на децата, обществото и икономиката.

Най-ранните моменти от живота – важни за всяко дете“ – новият международен доклад на УНИЦЕФ за ранното детско развитие показва, че периодът от зачеването до постъпването в училище предоставя важни и неповторими възможности за оформяне и развитие на мозъка на детето.

Удивително е колко бързо се развива мозъкът в този период от живота. Тогава връзките в мозъка се изграждат с невероятна скорост и определят формата и дълбочината на познавателното, емоционалното и социалното развитие на децата, влияят на капацитета им за учене, разрешаване на проблеми и взаимодействие с околните. Това, от своя страна, предопределя до голяма степен живота им в зряла възраст, възможностите им да изкарват прехраната си, приноса им към обществото и дори бъдещото им щастие.

Баща прегръща бебето си и го целува по бузата. Двамата се усмихват и се радват на тази комуникация.
Автор
УНИЦЕФ,
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски
ISBN
ISBN-978-92-806-4901-7

Files available for download