Посланици на добра воля

Те подкрепят усилията на УНИЦЕФ и дават гласност на каузите за децата