За медиите

Вижте новини, мултимедийни ресурси и коментари на експерти по въпросите на децата в България и по света

Замъглен онраз на момиче стои пред телевизионни камери и прожектори, зад които има оператор