Конвенцията на ООН за правата на детето става на 30 години

Документът е приет на 20 ноември 1989 г.

УНИЦЕФ
CRC30-visual
UNICEF Kosovo/2019