Какво направи УНИЦЕФ заедно с приятели, дарители и партньори за 5 години

Резултати за децата в периода 2013 г. - 2017 г.

УНИЦЕФ
Деца рисуват заедно
UNICEF Bulgaria/2018/Paleykov
18 Декември 2018

Благодарим на нашите приятели, дарители и партньори, че заедно превърнахме нашата обща мисия в реалност. Вижте какво направихме през последните 5 години за:

– всички деца с увреждания в България, които изведохме от домовете;

– 11 000 деца (до 3 г.) и техните семейства, които получиха най-добър старт в живота си, подкрепени от Центровете за майчино и детско здраве, създадени от УНИЦЕФ;

– 2320 деца без родители, които живеят в приемни семейства;

– 4600 уязвими и бедни семейства, които подкрепихме – над 620 деца и родители, жертви на насилие, които получиха подкрепа и закрила в създадената от УНИЦЕФ „Зона ЗаКрила“;

– за децата в 35 детски градини в страната, които учат и играят в приобщаваща среда.

Нашите успехи са и ваши успехи!

UNICEF 2018