Истории

УНИЦЕФ разказва историите на деца, младежи и млади хора с увреждания

UNICEF/UN040214